Praktiske oplysninger

Bestyrelsen i Dof Yogaskolen i Nyborg

Formand
Ulla Pagh Pedersen
Humlevænget 35, 5800 Nyborg 
Tlf. 21 42 05 16   
ullapagh@mail.dk

Næstformand 
Bente M. Jensen                                                                                                                                                                                                                                            
Lavendelvænget 7, 5800 Nyborg                                                                                                                                                                                                                     
Tlf. 65 31 30 78                                                                                                                                                                                                                                  
bentem@mail.dk 

Kasserer/skoleleder    
Finn Jensen                                                                                                                                                                                                                                             
Skippergade 1, 1. – 4 5800 Nyborg    
Tlf. 51 80 63 66    
info@yogaundervisning.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Dagny Saalbach    
Østervoldgade 70, 2. tv. 5800 Nyborg    
Tlf. 65 31 38 88     
dagny@saalbach.dk

Birthe Høgsbro    
Breddahlsgade 2, 1. th., 5800 Nyborg    
Tlf. 65 36 10 46    

Birgitte Jensen    
Skippergade 1, 1. – 4, 5800 Nyborg    
Tlf. 50 80 63 66    
Bri.bo@live.dk

Sekretær/ Deltagerrepræsentant
Bente Frederiksen    
Svanedamsgade 8, 5800 Nyborg    
Tlf. 60 82 57 04    
bentembf@gmail.com


Suppleanter til bestyrelsen

Bente Willer - 1. suppleant 
Toldbodgade 34, 2. 5800 Nyborg  
Tlf. 41 42 30 43 
bentewiller@gmail.com

Richardt Johannessen - 2. suppleant       
Bøjdenvej 69 B 5800 Nyborg       
Tlf. 51 37 00 56         
ricsol@privat.dk 

      

dof