Corona nyt

Gældende retningslinjer:

  • Afstand: Hold afstand både i undervisningstiden før, efter og ved pauser. Overordnet gælder afstandskravet på 2 m når det er muligt og altid 1 m fra næsetip til næsetip

  • God håndhygiejne, vask hænder ofte og brug håndsprit

  • Host eller nys i albuen
  • Mød ikke op hvis du har symptomer på Covid 19 eller føler dig sløj

  • Hvis du bliver konstateret smittet med Covid 19 skal du omgående kontakte skolen så vi kan foretage os det nødvendige.

  • Medbring så vidt muligt egne materialer, udstyr, værktøj m.m. I de tilfælde hvor der benyttes fælles udstyr, skal der fokuseres ekstra på afspritning af hænder og udstyr 

Som skole kan vi tilrettelægge aktiviteter og lokaler så vi lever op til kravene, vi kan informere og tage forbehold, men vi kan ikke garantere.

Har du spørgsmål til retningslinjerne er du velkommen til at kontakte os.