Yogahold efterår 2020


  Få overblik over vores yogahold

  Qigonghold


  Qigongholdene starter op igen i uge 34

  Håndlæsning, weekendkursus og workshops


  Tilmeld dig til Dodo Lindemanns spændende og lærerige weekendkurser og workshops her på Yogaskolen

  Sidste nyt

  2020-12-11 kl. 19.00

  Debatoplæg: Følelsen og tanken hvad er de forbundet til?

  Denne debataften vil vi stille spørgsmålet "Hvad er det Yoga og Meditation udvikler i os?" Er det en højere følelse som har sit udspring i intuitionen. Tanken er det vores viljes kraft? og hvor har den sit udspring i sjælen? Vi hører i Åndsvidenskaben at tanken og følelsen, når de kommer i balance, så siger (Martinus den danske åndsforsker) at en ny bevidstheds tilstand dukker op i os, er du selv i gang med at udvikle denne nye bevidsthed? Der kommer et indlæg om disse kræfter i sjælen, dens virke i kosmos. Derfor vil vi kort se på, hvordan gøres kroppen og de bag ved læggende legemer klar til denne forvandling? Vi vil søge dialogen og dele af erfaringer. Vi glæder os til at se dig? Der bliver brugt en bred vifte af Åndsvidenskabelige kilder. Vel mødt!

  Info om corona - opdateret 17. juni

  Aftenskolerne kan nu genåbne for al undervisning fra den 8. juni. Der vil dog være en række sundhedsfaglige retningslinjer, som skal overholdes. Disse retningslinjer indeholder krav til bl.a. plads, afstand, hygiejne og rengøring, så nærlæs retningslinjerne. Der er desuden offentliggjort justerede sundhedsfaglige retningslinjer for udendørs aktiviteter, således at disse også afspejler ændringen af forsamlingsforbuddet. Der er fortsat forsamlingsforbud, men grænsen er nu hævet til 50 personer. Vær særligt opmærksom på bevægelsesfag, korsang samt anvendelsen af instrumenter. Her skal der være 4 m2 per person og en afstand på minimum 2 meter mellem deltagerne. I lokaler, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, skal der blot være 2 m2 per person og en afstand på minimum 1 meter mellem deltagerne.

  2020-10-30 kl. 19.00

  Debatforedraget: Hvad kunne menneskets opgaver i vor tidsalder være?

  I Johannes åbenbaring gives følgende råd til vores "sovende" tidsalder: Til: "En sovende menighed i Sardes: ......Bliv vågen og styrk det, der er tilbage, men som var ved at dø; thi jeg har ikke fundet dine gerninger fyldestgørende i min Guds øjne." (Johannes Åbenbaring kap 3,vers 1-6) Sagt på en anden måde. Menneskets åndelige opgaver i vor tidsalder: Brug viljen til at vågne op, til at handle og virke for bevidste fællesskaber af selvstændige mennesker. Mennesker som vælger ikke at gå den egoistiske materielle vej i retningen af alles krig mod alle, men kan forstå opfordringen til at åndeliggøre verden. Vi lever i forstandskulturens tidsalder, og dens udvikling er endnu ikke afsluttet. Der bliver gjort store opdagelser og opfindelser for at kunne føre krigene bedre, og uendelige mængder af intelligenskraft bliver brugt på at tilfredsstille alle de fysiske og legemelige behov og krav. I nutiden kan kun de færreste skue ind i de åndelige verdener, der har skabt os. Vi kan kun se det, som kan iagttages i den fysiske verden i vores vågne dags-bevidsthed. Til gengæld har vi kunnet udvikle vores selvbevidsthed og vort individuelle jeg til ny højde. Vi kan nu vælge mere frit, hvad vi vil bruge vore liv til. Kom op på Yogaskolen til et spændende debatoplæg.

  Qigong video med Vibeke Kunkel

  Følg Vibekes anvisninger og få gang i kroppen

  dof